УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

АТЛАНТИДА I

www.atlantisprojects.eu

Скрити истории – Нови идентичности. Двадесет години след падането на Берлинската стена.

Проектът започна своята реализация през юни 2009 г. с изложба Rohkunstbau XVI в Сакроу близо до Берлин, после продължи в Братислава и Виена, като пресече Словашко-Австрийската граница, след това отиде в Солун, Гърция и ще завърши в Пловдив, България с изложбата:

Отражения от бъдещето


куратор: Емил Миразчиев, съкуратор: Якоб Рачек

10 октомври - 10 ноември 2009

Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня “Старинна”

Работно време на изложбата:
Вторник -  Неделя от 13.00 до 18.00 ч.
Почивен ден: Понеделник

Вход 3.00 лв.
За студенти, ученици и пенсионери - 1.00 лв.

На 10 ноември пада режимът в България. На този ден ще приключи последната изложба. Български и международни артисти ще се фокусират върху бъдещето на демокрацията в Европа и най-вече върху заплахите и предизвикателствата, които се изправят пред нея – нови конструкции, рискове за сигурността, ограниченията на правото на свобода.

Акции и инсталации в публични пространства:

Дан Тенев – акция – Братска могила – 4 октомври от 11 до 16 часа
Дан Тенев – акция – Площад централен – 9 и 10 октомври от 11 до 16 часа
Аббе Либански – инсталация - водното огледало до паметника на Гюро Михайлов
откриване на 10 октомври от 20 часа.

„Кратко видео - жива музика” – късометражни филми на млади автори от Европа, които третират темата за края на Студената война и резките промени в източноевропейските държави. Филмите са придружени от базираната в Германия група “Лаустарк! 4” с вокалист и мулти - инструментален импровизатор Ян Ф. Курт – създавайки едно уникално аудио-визуално произведение на изкуството.

Проектът Атлантида тематизира въпроса за трансформацията на европейските държави след 1989, като едновременно с това представлява една значителна възможност за България да си партнира с международни организации и чрез артистична продукция да отрази както политически, така и социални промени, настъпили след тази година. Срещайки възгледите на артисти и професионалисти, идващи от бившите Източна и Западна Европа, АТЛАНТИДА дава възможност за възприемането на този период от различни перспективи и предоставя разнообразни начини за възприемането и разбирането на този преходен период.

Основната идея на проекта, обединяващ партньори от Германия, Гърция, България и Словакия, е потъналата в океана митична страна, служила за модел за алегоричен пример за идеалната държава в дискусията между философите Платон, Сократ и Аристотел за егалитарните или елитарни идеи за обществото. 20 години след падането на Желязната завеса митичната Атлантида придобива ново значение. Падането на Желязната завеса е падането на една от политическите системи – социализма, и точно сега, по време на празнуването на това събитие, по време на финансова криза, се поставя под изпитание една друга политическа система – демокрацията.

Атлантида символизира всички утопии за идеалната държава. Ето защо сме я избрали за заглавие на проекта, който със средствата на артистичните подходи и изследване иска да разшири нашето познание за последните 20 години от развитието на Централноевропейския регион. Методите на артистичния подход и проучване, адаптация и развитие задълбочават погледа към миналата история по начин, по който политиката никога не би могла да назове. Проектът осъществява диалог между артисти, идващи от бившата авторитарна Източна Европа /участници от Словакия и България/ и бившата авторитарна демократично устроена Западна Европа / участници от Германия, Гърция и Австрия/. Този диалог допринася за формирането на Европейската идентичност и подкрепя процеса на създаване на Европейска конституция. Основата на проекта създава специфични за конкретните места творби, базирани и реализирани в граничните райони с много специфична атмосфера, в така наречената ничия земя, както и работи, предназначени директно за изложбеното пространство, отразяващи въпросите за политическата и социална трансформация и самия социализъм.

Времевата линия на проекта следва исторически крайпътни камъни, когато се организират отделните публични събития. Пътешествието на скрити идентичности стартира в Германия в романтичния замък Сакроу, който някога е служил за място за размяна на тайни агенти между бившите Източна и Западна Европа, Берлинската стена е минавала през парка му. Там се проведе първата от серията изложби. Символизмът на подобни гранични райони е следван също и в другите проекти в участващите държави – Словакия–Австрия–Унгария, Италия и Словакия (Горжица и Нова Горжица), България и Гърция (Пловдив и Солун). Важно е да се уловят особеностите на специфичните местни ситуации.  В своята оригинална концепция проектът е трябвало да бъде реализиран в пограничните райони на всички страни от бившия “Източен блок”. В окончателната си версия, обаче, той се осъществява единствено на границата между България и Гърция, Източна и Западна Германия. Изложбата в Словакия чрез някой от творбите адресира границата като цяло, но разглежда конкретните граници и национални идентичности.

С подкрепата на:

sponsors