УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Изложба "Отражения от бъдещето" - участници

Абе Либански

Абе Либански е професионалист по граници и пресичания. Прекосявайки чешката граница на запад като политически емигрант през 1978, той създава няколко инсталации, отнасящи се до границата като политическа, културна и метафорична бариера. В рамките на тези проекти той развива свой собствен художествен речник, за да изследва преходите, пред които Европа трябваше да се изправи през последните двадесет години. За АТЛАНТИДА, Абе Либански инсталира монументалнa 3D-диаграма, показваща възкресението на бившите комунистически партии в източната част на Европа.