УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Изложба "Отражения от бъдещето" - участници

Бургхард

Отношението на БУРГАРД може да се опише най-добре като уголемена скулптура: основана на скептицизма към собствените им условия за създаване на артистична продукция, представляваща едновременен израз на артиста в пространство, материя и форма. Инсталациите им са създадени с най-разнообразни медии, присъщи на западната култура. Използвани са черни дъски, прожектори, страници от списания и карти и е отразена същността им като медии. БУРГАРД работи върху ново определяне на лексиката, свързана с тези медии, конкретна и поетична преоценка на информацията. В “Мappae Мundi” (“Карта на света”) няколко прожектора са покрити със страници, взети от ученически атлас. Поради силната светлина, информацията от двете страни на листите се слива и нарушава правилното представяне на съдържанието. Информацията, дадена на картите, не е изложена в проектирания образ. Остава само един абстрактен модел.