УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Изложба "Отражения от бъдещето" - участници

СТЕНДОВЕ И ИЗПИТАНИЯ, ТЪРСЕНАТА СИГУРНОСТ ПО ЕДНО ПОСТИГАНЕ

Дан Тенев

Инсталацията съдържа и звуков файл на текстове свързани с темата от Хайдегер,Слотердайк,Хабермас и др.Текстовете са записани на немски,български и английски езици.
Тъй като инсталацията е нестабилна и несигурна/нейна търсена характеристика/,докато функционира се заснема с видео камера.Така постига сигурността си като продължение на изложбеното й присъствие колкото е необходимо.


Основен мотив в работата е разделянето и разделението в смисъла на преграждане.
Излизането на човека в откритостта и придобиването на свят е изначално разделящо. Придобилият свят човек, постига себе си като селекционер и основава съществуването си на селектиращо знание. Така непрекъснато разполага с разделянето като основна характеристика на познавателната свързаност.