УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Изложба "Отражения от бъдещето" - участници

Недко Буцев

Enproving the Landscape ще бъде нищо друго освен подобряване /довършване/ на пейзажа по поречието на р. Марица в близост до железопътната линия Париж - Винеа - Истамбул. Ще отрази подготовката за очакваното идване на Нещо и на Някого по този маршрут. Всичко ще бъде поставено красиво на точното му място за да се хареса и да се приеме добре от очакваните идващи. Ще бъдат тех удивени и ще възклицават одобрявайки нашето гостоприемство.