УЧАСТНИЦИ

Изложба: Отражения от бъдещето

Сдружение "Изкуство Днес"


е основано през 1997 като неправителствена организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза. Целта на Сдружение "Изкуство днес" е да представя алтернативни и експериментални форми в изкуството; да работи за тяхното изследване и документиране; да създаде информационен фонд представящ съвременни автори; да подготвя периодични и уникални печатни издания за изкуство; да създаде мултимедийна лаборатория и резидентна програма; да осъществява образователни програми за млади хора; да организира семинари, дискусии, уъркшоп; да популяризира дейността си сред широка публика, приоритетно сред ученици, студенти и млади хора.

От основаването си сдружение "Изкуство днес" работи за създаването на Център за съвременно изкуство в град Пловдив. Сдружението извоюва правото да ситуира Центъра в сградата на старинна Римска баня, надстроена в периода на Османската империя. Сградата е общинска собственост, уникален архитектурен паметник от 16.в. със специфичен интериор.

За повече информация относно Сдружение "Изкуство Днес" посетете http://arttoday.org .